Start werkzaamheden medio 2015 en worden afgesloten medio 2024. Op deze fotoblog © zal ik de werkzaamheden volgen en in beeld brengen.Ook de werkzaamheden bij Maasband, Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht, weerdverlaging Belgische zijde en Elerweerd zullen op deze fotoblog worden gevolgd.
Werkzaamheden in Visserweert zijn ook te volgen via een aparte fotoblog © onder visserweert.blogspot.nl


vrijdag 22 maart 2019

22 maart 2019

 Grevenbicht
 Grevenbicht
 Grevenbicht
 Grevenbicht
Sleuven in Elerweerd Archeologisch onderzoek ?
zondag 24 februari 2019

24-2-2019


 Struinpad van Visserweert naar Roosteren

 Trierveld wordt alweer gedeeltelijk dicht gemaakt

 Trierveld wordt weer dicht gemaakt

 Werkhaven

 Grevenbicht

 Grevenbicht

 Grevenbicht


 Tussen Obbicht en Nattenhoven zijn werkzaamheden afgerond

 Grevenbicht

Grevenbicht

zondag 27 januari 2019

vrijdag 28 december 2018

28-12-2018

 Koeweide gezien vanaf Belgische zijde

 Koeweide gezien vanaf Belgische zijde 

 Koeweide gezien vanaf Belgische zijde 

 Bekendmaking voor afgraven Elerweerd, werkzaamheden starten in 2019


 Toekomstig ontgrindingsgebied

Beoogd resultaat na ontgrinding

 Geluk met het zonlicht...……………….


 Trierveld wordt al weer gedeeltelijk dichtgegooidmaandag 24 december 2018

24-12-2018 bij Roosteren en Visserweertzaterdag 24 november 2018

zaterdag 24 november 2018

Voorbereidende werkzaamheden op de Koeweide zijn gestart. 


zaterdag 20 oktober 2018

zaterdag 20 oktober 2018

 Versterkte dijken bij Roosteren, nu nog kaal en grauw maar dit zal wellicht niet lang meer duren 
 Roosteren

 Trace van de oude weg naar Visserweert is met grote keien zichtbaar gemaakt
 Geluidwal bij Illikhoven is nu helemaal weg en landschap kan nu zijn gang gaan
 Trace oude weg van Visserweert naar Roosteren zichtbaar gemaakt met keien
 Door het weghalen van geluidwal bij Illikhoven is het landschap weer goed zichtbaar
 Trierveld
Trierveld wordt weer gedeeltelijk aangevuld met grond
 Ook op zaterdag zijn er nog diverse werkzaamheden
 Werkhaven
Werkhaven
Goed te zien dat er weer grond wordt aangevuld in Trieveld
 Werkzaamheden tussen Obbicht en Nattenhoven
Berg a/d Maas met een heel lage waterstand

Werkzaamheden ter hoogte van Berg a/d Maas